Priser

Prisen på mange ydelser hos danske tandlæger er fastsat af sygesikringen. Det gælder f.eks. tandeftersyn, tandrensning, parodontose-behandling mm. Prisen på disse ydelser er den samme hos alle danske tandlæger.

Prisen på andre typer af ydelser er variabel og forskellig fra tandlæge til tandlæge. Prisen afhænger af tidsforbrug samt af materiale- og teknikudgifter til den aktuelle behandling.

Økonomisk tilskud til tandbehandling

Personer med lave indkomster (kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og lignende) har mulighed for at få dækket udgifterne til tandbehandling helt eller delvist. Det samme gør sig gældende for patienter, der som følge af kræftbehandling, Sjøgrens Syndrom eller andre sjældne lidelser, har betydelige dokumenterede tandproblemer.
Desuden giver vi 20% i studierabat ved fremvisning af gyldigt studiekort, til ydelser der ikke er fastsat af sygesikringen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at spørge ind til priser når du besøger klinikken, eller at ringe til os, hvis du har spørgsmål.